Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

10 nước hút khách chia sẻ ngay du lịch nhiều nhất thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ  Lượng khách quốc tế năm 2012: 35,7 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 34,65 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 3,0% Chi tiêu trên hóa đơn của khách du lịch: 25,65 tỷ USD Ảnh: Tour  5

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

10

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Trung Quốc  Lượng khách quốc tế năm 2012: 57,73 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 57,58 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 0,3 % tiêu trên hóa đơn của khách du lịch: 50,03 tỷ USD Ảnh: Baidu  2

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Mỹ  Lượng khách quốc tế năm 2012: 66,97 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 62,71 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 6,8 % tiêu xài trên hóa đơn của khách du lịch: 126,21 tỷ USD Ảnh: Tour  1

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Tây Ban Nha  Lượng khách quốc tế năm 2012: 57,70 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 56,18 triệu người đổi thay (năm 2012 so với năm 2011): 2,7 % ăn xài trên hóa đơn của khách du lịch: 55,92 tỷ USD Ảnh: Baidu  3

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Pháp  Lượng khách quốc tế năm 2012: 83,02 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 81,55 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 1,8 % xài trên hóa đơn của khách du lịch: 53,70 tỷ USD Ảnh: Tour

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Malaysia  Lượng khách quốc tế năm 2012: 25,03 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 24,71 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 1,3 % Chi tiêu trên hóa đơn của khách du lịch: 20,25 tỷ USD Ảnh: Tour  9

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Italy  Lượng khách quốc tế năm 2012: 46,36 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 46,12 triệu người đổi thay (năm 2012 so với năm 2011): 0,5 % Chi tiêu trên hóa đơn của khách du lịch: 41,19 tỷ USD Ảnh: Tour  4

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Nga  Lượng khách quốc tế năm 2012: 25,74 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 22,69 triệu người đổi thay (năm 2012 so với năm 2011): 13,4 % xài trên hóa đơn của khách du lịch: 11,19 tỷ USD Ảnh: Tour  8

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Anh  Lượng khách quốc tế năm 2012: 29,28 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 29,31 triệu người đổi thay (năm 2012 so với năm 2011): -0,1 % tiêu xài trên hóa đơn của khách du lịch: 36,37 tỷ USD Ảnh: Tour  7

10 nước hút khách du lịch nhiều nhất thế giới

Đức  Lượng khách quốc tế năm 2012: 30,41 triệu người Lượng khách quốc tế năm 2011: 28,35 triệu người Thay đổi (năm 2012 so với năm 2011): 7,3 % tiêu xài trên hóa đơn của khách du lịch: 38,11 tỷ USD Ảnh: Tour  6.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét