Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Các trường ĐH - CĐ NCL: Nhiều thiệt cùng đọc lại thòi lớn về thuế do đâu?.

Vậy vì đâu có bất cập này? Tại Công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/8/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Bộ Tài chính yêu cầu các trường phải đáp ứng các tiêu chí về quy mô tiêu chuẩn theo Quyết định số 1466 của Thủ tướng Chính phủ

Các trường ĐH - CĐ NCL: Nhiều thiệt thòi lớn về thuế do đâu?

Phải sau gần 5 năm kể từ khi Nghị định 69/NĐ-CP ngày 30/5/2008 (Điều 8 của Nghị định này mới đến được các trường ĐH, CĐ NCL). Sau khi xem xét quan điểm của Trường ĐH Lạc Hồng thấy được sự bất hợp lý về tiêu chí 55m2/sinh viên, Bộ Tài chính đã có 2 Công văn (các Công văn số 2109 ngày 17/2/2011 và Công văn số 7148 ngày 1/6/2011 biểu hiện rõ điều này) gửi tới các Bộ ngành can dự (trong đó có Bộ GD&ĐT), có thể Bộ GD&ĐT nhận được hoặc chưa nhận được 2 công văn trên, nếu nhận được mà chưa đáp phải chăng các cơ quan chức năng của bộ không quan hoài?.

Thông tư số 12/BXD-KHCN hết hiệu lực kể từ ngày 14/4/2006 theo Quyết định số 09/2006 của Bộ Xây dựng ngày 29/3/2006. Hàng năm hồ hết các trường vẫn thực hành đóng mức thuế như một doanh nghiệp là 25%. Song song Bộ GD&ĐT gửi kèm Công văn số 397 và 398 tới hơn 80 trường ĐH, CĐ NCL đề nghị mỏng những khó khăn, vướng mắc khi thực hành Quyết định 1466 và gửi kèm những kiến nghị.

Trước sự bất hợp lý này, năm 2011 Bộ Tài chính đã có 2 lần gửi Công văn tới các bộ, ngành có can hệ (Công văn số 2109 ngày 17/2/2011 và Công văn số 7148 ngày 1/6/2011) yêu cầu các bộ coi xét, điều chỉnh và gửi về Bộ Tài chính. Thông tư 07/1999 đấu lại được thay thế bằng Quyết định số 09/2005 của Bộ Xây dựng ngày 7/4/2005.

Nếu xem Công văn số 1275 của Bộ GD&ĐT là sự trả lời Bộ Tài chính thì phải sau 21 tháng (từ ngày 1/6/2011 đến ngày 28/2/2013) mới có câu đáp.

Nhiều hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ NCL cho rằng, có lẽ hai Công văn của Bộ Tài chính đã không được sự quan hoài của các bộ ngành? Cho đến ngày 9/7/2012 Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam đã có Công văn số 28/HH-VP trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên hệ coi xét giải quyết, thực hành chính sách ưu đãi về thuế đối với các trường NCL. Bộ GD&ĐT cũng đã có Công văn số 4580 gửi Bộ Tài chính coi xét đề nghị của Trường ĐH Lạc Hồng.

Cụ thể các trường phải đạt bình quân mỗi sinh viên là 55m2 (Theo Thông tư 12 của Bộ Xây dựng) mới được hưởng ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, kể từ khi các văn bản ấy được ban hành đến trước ngày 6/5/2013 các trường ĐH, CĐ NCL, nhất là các trường ra đời trước năm 2008 vẫn chưa được hưởng chính sách ưu đãi về thuế.

Đại học Lạc Hồng là trường có quan điểm phản chiếu sự bất hợp lý về tiêu chí 22m2/sinh viên tới Bộ GD&ĐT. Như vậy, đã có tới 4 lần đổi thay liên hệ tới Thông tư số 12 nêu trên nhưng một số cơ quan quản lý quốc gia không hề hay biết. Vậy cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trước sự tách trách này khi được biết cả 7 bộ đều trình Thủ tướng ký Quyết định 1466? Đại diện một trường ĐH NCL, Trường ĐH Lạc Hồng ngày 21/6/2011 đã có Công văn số 118 gửi Bộ GD&ĐT về phản ảnh những bất cập và không hợp lý trong cách xác định tiêu chí với 55m2/sinh viên.

Mới đây, ngày 6/5/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 693 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện từng lớp hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cụ thể, Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng về ứng dụng các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng đã hết hiệu lực thi hành và thay thế bằng Thông tư 07/1999/TT-BXD, nhưng năm 2008 các cơ quan soạn thảo và trình Thủ tướng ký Quyết định 1466 về danh mục các loại hình tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện tầng lớp hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường vẫn để tên Thông tư 12 trong danh mục này.

Trong khi đó, Quyết định số 09/2006 kể từ ngày 1/2/2010 được thay thế bằng Thông tư số 40/2009 của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cũng đang được hoàn thiện để có được sự phát triển vững bền, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ giang san.

Cho tới khi nhận được Công văn số 10760/VPCP – KGVX ngày 28/2/2013 của Văn phòng Chính phủ về trách nhiệm sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giáo dục và đào tạo của Quyết định 1466, lúc này Bộ GD&ĐT thành lập “nhóm công tác” phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài Chính) và Cục thuế địa phương đi khảo sát thực tại tại cơ sở tại Cần Thơ và Tp.

Đó chính là sự thiệt thòi đáng kể cho các trường, đây như là sự đóng góp “ngoài quy định” của hệ thống các trường ĐH, CĐ NCL đối với quốc gia.

Nói như vậy để thấy rẳng, có những văn bản đã hết hiệu lực thi hành nhưng nhiều Bộ ngành vẫn “hồn nhiên” đưa vào danh mục thực thi.

Quy định về tiêu chí 55m2/sinh viên là quá cao  Ưu đãi về thuế là một trong những chính sách quan trọng đã được mô tả trong quyết nghị 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005, Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các loại hình tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Như vậy, vấn đề thuế căn bản được giải quyết, nhưng không phải không có điều còn băn khoăn. Công văn của Bộ Tài chính đã được gửi đi, cho đến hết tháng 4/2013 văn bản sửa đổi vẫn chưa được ban hành. Cũng trong ngày 28/2/2013 Bộ GD&ĐT mới có Công văn số 1275 gửi Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu cách đây 21 của Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 1466 ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ tên và nội dung các Thông tư trên vẫn là điều kiện chẳng thể thiếu để xét ưu đãi về thuế đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa. HCM. Kể từ ngày 15/12/2010 Thông tư số 40 lại được thay thế bằng Thông tư số 18/2010. Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định về tiêu chí 55m2/sinh viên là quá cao, không thích hợp với thực tế, ngay cả các trường công lớn được Nhà nước cấp đất cũng không đáp ứng được.

Vậy, trách nhiệm về sự chậm trễ này thuộc về ai khi các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT là nơi trực tiếp giúp Bộ trưởng triển khai công việc? Nếu có sự quan hoài đích thực, và có tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quốc gia (trong đó có Bộ GD&ĐT) thì các trường ĐH, CĐ NCL không phải khát khao và kiên nhẫn chờ tới 4 năm 9 tháng để được hưởng chính sách ưu đãi về thuế?.

Nếu đơn giản làm một phép tính nhỏ với hơn 80 trường ĐH, CĐ NCL đóng 25% thuế trong gần 5 năm thì sẽ có một con số rất “ấn tượng” về lượng tiền đóng. Tính chuyên nghiệp và nghĩa vụ của các Bộ, ngành đến đâu?  Các Bộ ngành là những cơ quan thực thi chế độ chính sách của Đảng và quốc gia trong việc soạn thảo các văn bản.

Hiện theo số liệu của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam, cả nước đã có hơn 80 trường ĐH, CĐ NCL, các trường đã trở thành một hệ thống tạo ra sự phong phú, đa dạng trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Như vậy, trong gần 5 năm đó các trường đã phải nộp 25% thuế doanh nghiệp (theo mức ưu đãi 15% các trường chỉ phải đóng 10% thuế).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét