Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Công ty CP hóa dược Việt Nam thêm mới vào bị ấn định thuế 2,4 tỷ đồng.

Lý do bị ấn định thuế là Công ty CP hóa dược Việt Nam khai báo sai mã số, thuế suất NK của mặt hàng “đại táo” dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Theo đó, áp dụng ấn định thuế đối với mặt hàng nguyên liệu thuốc bắc “đại táo” NK qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Cục Hải quan Lạng Sơn thời kì từ 1-1-2010 đến hết 30-9-2012 của Công ty CP hóa dược Việt Nam với số tiền thuế trên 2,4 tỷ đồng để nộp vào ngân sách quốc gia.

Đại diện Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục thương chính Lạng Sơn cho biết, nếu quá hạn vận mà Công ty CP hóa dược Việt Nam chưa nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế còn bị phạt chậm nộp 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày nộp không quá 90 ngày và 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp quá hạn 90 ngày.

Đảo Lê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét