Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

PVA: Lỗ nặng do công ty khá là hot con.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 106,82 tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 19,59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,66 tỷ đồng

PVA: Lỗ nặng do công ty con

Cụ thể, theo thưa tài chính hợp nhất quý II/2013, PVA đạt 43,55 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 67,8% so với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận sau thuế âm 12,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 814 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng âm 10,17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ PVA, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012 nguyên nhân chính do CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT), công ty con của PVX bị lỗ hơn 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét