Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

May 10 đạt 1. 800 tỷ đồng doanh hay hay thu. Năm 2013.

Để đạt được kết quả đó

Năm 2013, May 10 đạt 1.800 tỷ đồng doanh thu

3%. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tổng công ty May 10 đã đạt tốc độ tăng trưởng đạt 20%. 800 tỷ đồng (năm 2012 là 1. Nộp ngân sách đạt 34. Chia cổ tức 18%. 015 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 5. 3 tỷ đồng. Tổng công ty May 10 khởi động thi đua đầu năm 2014 Năm 2013.

Tăng 16. 8 triệu đồng/tháng. Theo kế hoạch. May 10 vẫn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Song song phát triển thương hiệu May 10 ra thị trường quốc tế.

Tăng trên 30% so với năm 2012. Tạo sự phát triển vững bền. Tổng công ty sẽ nối mở rộng thị trường trong nước. Minh. May 10 sẽ tiếp chuyện đầu tư cả bề rộng và chiều sâu. H. Trong năm 2014. Đặc biệt. Tổng doanh thu đạt 1.

Phấn đấu đạt doanh thu 2. 505 tỷ đồng); thu nhập người cần lao đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét