Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Thêm 2 doanh nghiệp vay vốn từ gói tín mới nhất dụng 30. 000 tỷ đồng.

Số tiền xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 101

Thêm 2 doanh nghiệp vay vốn từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. NHNN đã đồng ý xác nhận thêm 2 doanh nghiệp được vay vốn từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.

Ngày 31/12. Căn cứ vào Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN và chỉ tiêu về nguồn tái cấp vốn cho vay đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở từng lớp đến thời khắc hiện tại.

Đồng thời trong văn bản này. Số tiền xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn của NHNN là 10 tỷ đồng. NHNN yêu cầu. Ngoài ra. Theo đó. Nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và nhà băng TMCP Công thương Việt Nam xem xét ký hiệp đồng tín dụng và giải ngân đối với các khách hàng trên theo quy định hiện hành.

000 tỷ đồng NHNN xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với 01 doanh nghiệp tại nhà băng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là Công ty cổ phần Xây dựng và kinh dinh địa ốc Bạc Liêu.

NHNN cũng xác nhận việc đăng ký khoản cho vay bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với 1 doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô.

415 tỷ đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét