Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Tổng thư ký liên hợp Quốc: Mọi hành động quân chia sẻ ngay sự ở Ukraina đều là sai trái nghiêm trọng.

Theo voiceofrussia

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Mọi hành động quân sự ở Ukraina đều là sai lầm nghiêm trọng

Ông Dujarric nói: “Tổng thư ký nhìn quơ các bên phải hiểu rằng thời kì là vấn đề cốt yêu và phải kết thúc mọi hành động vô bổ và thay vào đó là các ráng ngoại giao để đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận tại Geneva”. Ông Ban lo ngại rằng “tình hình có thể vượt mức kiểm soát với hậu quả nghiêm trọng và chẳng thể lường trước”.

Phải tránh mọi hành động quân sự bằng mọi giá nếu không tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thư ký cũng nhắc lại lời kêu gọi thực hiện các thỏa thuận tại Geneva về vấn đề Ukraina và trông tuốt luốt các bên tham gia cuộc xung đột này sẽ chấm dứt các hành động vô ích và tiếp chuyện các cố gắng ngoại giao để giảm leo thang khủng hoảng. Phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon cho biết.

Dòng sự kiện bao tay Ukraina Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét