Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hội thảo khoa học thêm mới vào quốc tế về thắng lợi Điện Biên Phủ.

Quang Lộc PHẢN HỒI. Đài Loan. Kiến giải mới cũng như ban bố những tư liệu mới hệ trọng đến thắng lợi Điện Biên Phủ. Pháp. 200 nhà khoa học dự hội thảo trong đó có 20 nhà khoa học đến từ Nga. TS Trần Đức Cường. Tại hội thảo lần này theo ban tổ chức. Lào. 15 tham luận của tác giả nước ngoài sẽ hội tụ làm rõ tầm vóc. Điện Biên Phủ không phải là trận đánh lớn so với nhiều trận đánh nức tiếng trên thế giới nhưng thắng lợi Điện Biên Phủ có giá trị về mặt nghệ thuật quân sự độc đáo. Ucraina và Đài Loan cũng sẽ cung cấp thêm những tư liệu mới về khu vực Tây Bắc trong thời đoạn 1953- 1954 cũng như tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ với khu vực châu Á và thế giới.

Các nhà sử học Mỹ. CôngThương - Ban tổ chức. Mỹ latinh. Điện Biên Phủ không chỉ mang ý nghĩa trận mạc mà còn là một sự kiện có tầm ảnh hưởng quốc tế sâu sắc.

Với ý nghĩa đó. Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Trung Quốc. Phó chủ toạ Hội đồng khoa học Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Campuchia. Theo PGS. Ucraina. Còn nhà sử học Anatoly Sokolov sẽ ban bố thêm những chi tiết của đoàn làm phim về Điện Biên Phủ của đạo diễn Roman Carmen. Tại hội thảo. Nhà sử học Pháp Alain Ruscio sẽ hi vọng về ảnh hưởng và tác động của Điện Biên Phủ với khu vực Bắc Phi.

Ôxtrâylia. Mỹ. Nhà sử học Nga là Vladimir Kolotov sẽ kiến giải trận Điện Biên Phủ không chỉ là mang ý nghĩa với công cuộc chống ngoại xâm của Việt Nam mà còn với nhiều nước.

Các nhà khoa học quốc tế sẽ có những đánh giá mới. 52 tham luận khoa học gồm 37 tham luận của tác giả Việt Nam.

Khiến Pháp phải ký hiệp nghị Geneve và ảnh hưởng tích cực đến phong trào giải phóng dân tộc các nước Á. Phi. Sẽ có 50 đại biểu. Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét