Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Xây dựng mô hình ứng dụng liên tục khoa học công nghệ ở Tân An.

Nguồn nhân công và tính dự của các nguồn lực là quan trọng nhất

Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ ở Tân An

Ông Jacques Gurand. Đề xuất và đặc biệt những góp ý của các nhà khoa học thiện chí từ Pháp. Các doanh nghiệp: Vitalis ở Pháp và Longdan ở Anh quốc. 21 quan điểm. Giải pháp công nghệ cao và triển vọng thị trường xuất khẩu.

Vai trò của doanh nghiệp khoa học công nghệ. Vật nuôi. GS. HL - TGTT. Ông Wong Khoon Weng từ Singapore. GS. Chuyên gia phân tách kinh tế (công ty TNHH công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ – đơn vị cam kết thực hiện mô hình vận dụng khoa học công nghệ trước hết tại Tân An) nói rằng công nghệ mới.

TS Võ Tòng Xuân. Luận giải. Tạo ra những giá trị mới. Ông Nguyễn Thể Hà. TS Phan Hiếu Hiền cùng nhiều nhà khoa học kỳ vọng với cách làm miêu tả quyết tâm rõ ràng chứ không nói suôn của Tân An sẽ giúp cho mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trước nhất này sớm ra đời.

Góp ý. Đã khích lệ cho những ý tưởng phát triển có tuyển lựa cây trồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét