Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Vui vui TP. HCM đo lường sự chấp thuận của dân.

Cấp giấy đăng ký thành hôn. Cấp giấy khai sinh. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Trung thực kết quả đánh giá của người dân. Tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính quốc gia phê chuẩn việc cung cấp các dịch vụ hành chính dụng cụ thể. Chỉ số chấp thuận về sự phục vụ hành chính được xác định đảm bảo phản chiếu khách quan. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính. Chỉ số này và các thông báo thu được sẽ là cứ đề ra giải pháp cải thiện.

Bộ Nội vụ chọn sáu dịch vụ hành chính công để thực hành gồm: cấp chứng minh quần chúng. QUỐC THANH. Theo chỉ dẫn của Bộ Nội vụ. Chứng nhận. Cấp giấy chứng thực quyền dùng đất. #.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét