Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Bạc Liêu: Tăng cường quản cùng đọc lại lý tôm nguyên liệu.

Nông dân cũng an tâm phát triển

Bạc Liêu: Tăng cường quản lý tôm nguyên liệu

Một trong những giải pháp được ngành quản lý và các doanh nghiệp chế biến thủy sản quan hoài hiện chính là xây dựng mối liên kết sinh sản giữa doanh nghiệp với dân cày giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu.

Từ nay đến cuối năm sẽ còn xảy ra tình trạng tranh mua nguyên liệu thủy sản do nhiều nhà máy đều cần hàng để tính sổ giao kèo. Đồng thời góp phần chủ động đề phòng sự đảo lộn thị trường do các hoạt động tranh mua tranh bán. Cao Thăng.

Nhưng do thiếu sự kết liên nên số lượng doanh nghiệp mua tôm trực tiếp rất ít. Khi giá thu mua tôm của họ cao hơn doanh nghiệp trong tỉnh. Đảm bảo cho thị trường phát triển ổn định. Đây cũng là giải pháp để duy trì sinh sản và phát triển ổn định. /. 500 tấn tôm vật liệu. Làng nhàng mỗi tuần.

Do vậy. 200 - 2. Theo dự báo. Thành thử. Chỉ bằng 1/4 số nhà máy chế biến hiện có. Còn ngành quản lý cũng không thể cấm dân cày bán tôm cho thương gia nước ngoài. Riêng ngành quản lý sẽ tránh được trường hợp thất thu từ nạn trốn và ăn lận thuế. Việc xây dựng mối liên kết từ cánh đồng đến nhà máy cần được doanh nghiệp quan tâm. Lượng tôm vật liệu ''chạy'' ra ngoài tỉnh khá lớn.

Do thiếu liên kết trong sinh sản mà các doanh nghiệp xuất khẩu đã chẳng thể tranh mua nguồn tôm vật liệu với các doanh gia nước ngoài. Người nuôi tôm trong tỉnh thu hoạch cung ứng cho thị trường từ 2.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét