Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Hội thảo Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn cùng đọc lại 2030.

Với mục đích để xây dựng dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh một cách tốt nhất, tại hội thảo, Tập đoàn tư vấn Boston – BCG đã đưa ra bảng câu hỏi khảo sát về những vấn đề hạn chế mà du lịch Quảng Ninh đang phải chịu tác động, xác định chừng độ ưu tiên các vấn đề khác nhau trong phát triển du lịch của tỉnh; giới thiệu, tìm hiểu, đánh giá thị trường khách du lịch Trung Quốc, một thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Quảng Ninh hiện nay và đưa ra những giải pháp Quảng Ninh cần làm để vấn thị trường khách trung tâm này

Hội thảo Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nghiên cứu mô hình phát triển du lịch của Malaysia và rút ra các bài học kinh nghiệm cho Quảng Ninh về phát triển du lịch như: Xây dựng thương hiệu, phân khúc thị trường đích, khuyến khích đầu tư để cải thiện các dịch vụ giao thông vận chuyển, tăng cường kết nối liên lạc đường không.

Đến nay, đơn vị tư vấn cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực hiện lập quy hoạch dự án được gần 2 tháng. /. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn 2030 đã được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn Tập đoàn tham vấn Boston – BCG (Mỹ) là đơn vị lập quy hoạch.

Trong giai đoạn đầu, dự án tụ họp vào việc đánh giá hiện trạng phát triển du lịch, sau đó sẽ đưa ra những định hướng chiến lược và xây dựng kế hoạch triển khai. Ngoài ra, hội thảo còn chia ra các nhóm nhỏ để thảo luận các vấn đề khác liên can đến sự phát triển du lịch của Quảng Ninh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét